Orthopedagogiek

Wat doet een orthopedagoog?

“De taak van de orthopedagoog is hulp te bieden aan het in de ontwikkeling bedreigde kind. Een orthopedagoog heeft een bachelor in pedagogiek afgerond en een master in orthopedagogiek. Orthopedagogiek is dus een specialisatie in het hoger onderwijs. De orthopedagoog is bevoegd om onderzoeken te doen en betreffende problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen. De orthopedagoog maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de opvoeding krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit.

Om dat te bereiken verricht de orthopedagoog psychologisch onderzoek bij de kinderen om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat daarvan de oorzaak is. Bij de daaropvolgende behandeling betrekt de orthopedagoog ook de opvoeders. De orthopedagoog geeft hen adviezen met betrekking tot de opvoeding en met betrekking tot therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten.”

Bron: Wikipedia

Mijn visie

Ik geef invulling aan het vak orthopedagogiek door mij te richten op een specifieke doelgroep (slimme kinderen). Ik werk er aan om mijn vakkennis en expertise up to date te houden door bijscholingen, cursussen, boeken en coaching. Ik sta geregistreerd als orthopedagoog bij het NVO en het SKJ. Daarnaast ben ik bezig met een nascholingstraject tot Kinder en Jeugd psycholoog bij het NIP.

Vaak begint de reis van een hoogbegaafde en zijn of haar ouders met een intelligentieonderzoek, al dan niet aangevuld met een breder onderzoek. Ik help ouders op weg in 'hoogbegaafdenland' en geef adviezen die aansluiten bij de opvoedings- en leerbehoeften van het kind.

Wat kunt u van mij verwachten?

Dat ik mij in zal spannen om zo goed mogelijk te kijken naar uw kind en dat ik samen met de ouders werk aan een bruikbaar en eerlijk verslag. Ook kunt u altijd bellen of mailen met vragen, ook als het onderzoek wat langer geleden heeft plaatsgevonden. U mag van mij verwachten dat ik eerlijk ben en dat ik ook zal vertellen, wat ik niet kan of wil doen. Verder heb ik een overeenkomst met u als ouder, niet met de school. Ik zal dus ook nooit gegevens over uw kind met school bespreken zonder de toestemming van de ouders. Uiteraard gaat er ook geen kopie van het verslag naar school, dit kunnen (en moeten) ouders zelf bepalen.

Ten slotte kunt u van mij verwachten dat ik, wanneer ik u en uw kind niet verder denk te kunnen helpen, u doorverwijs naar iemand die dat wel kan.

Wat kunt u niet van mij verwachten?

U kunt niet van mij verwachten dat ik in strijd met mijn beroepscode of persoonlijke integriteit handel.

Verder kan ik niet in het hoofd van uw kind kijken naar zijn of haar diepere beweegredenen. Soms kan ik een inschatting maken van het denkproces, maar vaak ook niet.