Welkom

Wie ben ik?

Ik ben Barbara van der Waarde, geboren in 1983. Na mijn 3 jarige bachelorstudie op University College Utrecht heb ik in 2008 een Master orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond.

Het werken met (hoog)begaafde kinderen spreekt mij enorm aan. In mijn vrije tijd begeleid ik samen met anderen kampen voor hoogbegaafde jongeren met stichting peers2play . Dit is voor mij een stimulans om de problemen die hoogbegaafde kinderen tegenkomen in het dagelijks leven, en voornamelijk het onderwijs, te begrijpen en helpen verminderen. Gedegen begaafdheidsonderzoek met toegespitste adviezen kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Verder geef ik trainingen aan (aankomende) talentbegeleiders via novilo en kom ik op aanvraag bij school een ouderavond verzorgen.

Ik ben een integere orthopedagoge en in mijn werk vind ik het belangrijk dat met name het kind, maar ook de ouders, zich begrepen en gezien voelen. In mijn ervaring in de omgang met kinderen, en hoogbegaafde kinderen in het bijzonder, is het cruciaal om eerlijk te zijn. Integriteit bestaat voor mij uit eerlijkheid en acceptatie, waarbij transparantie voorop staat. Kinderen moeten namelijk ook kunnen meepraten over wat er met hun gebeurt. Het is hun leven! Voor meer informatie en mijn visie op orthopedagogiek verwijs ik graag naar het kopje orthopedagogiek.

Meer informatie op mijn LinkedIn profiel.  In 2024 is een artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek gepubliceerd waar ik aan meegeschreven heb, zie ook www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl. Neem contact met mij op voor een pdf van het artikel!