Werkwijze & diensten

Werkwijze onderzoek

Het onderzoek vindt plaats bij het kind thuis. Hier voelt het kind zich veilig en kan het kind het makkelijkst het beste van zichzelf laten zien. Als het even niet gaat of er wat spanning ontstaat (vooral bij jongere kinderen) zijn de ouders dichtbij en is de omgeving vertrouwd waardoor over het algemeen het kind sneller kan ontspannen en tot rust komen, waarna weer doorgewerkt kan worden. Mocht het nodig zijn meer tijd te nemen voor het onderzoek is het altijd mogelijk dat er een tweede dagdeel uitgetrokken word om het onderzoek af te maken, hier wordt terplekke over overlegd en besloten. Dit geldt uiteraard niet voor observaties thuis of op school. Het enige dat nodig is voor de testafname bij het kind thuis, is een rustige ruimte met een tafel en twee stoelen waar het mogelijk is zonder afleiding te werken. Bijvoorbeeld een studeerkamer, kantoorruimte, maar ook de eettafel kan geschikt zijn. Het is wel van belang dat het kind en ik tegenover elkaar kunnen zitten.

Mocht het om wat voor reden dan ook niet wenselijk zijn om bij u thuis het onderzoek te doen, kan ik natuurlijk ook ergens anders naartoe komen. Bijvoorbeeld op school, bij de plusklas of bij opa&oma thuis.

In de meeste gevallen bied ik bij een intelligentieonderzoek het kind de keuze tussen twee koffers (afhankelijk van de leeftijd uiteraard de passende test, over het algemeen een SON test en een Wechsler test). Als er een voorkeur is voor een specifieke test is het handig om vooraf contact op te nemen.

Onderzoek Executieve functies

Alleen mogelijk als aanvulling op een intelligentieonderzoek of sociaal en emotioneel onderzoek. Met behulp van verschillende instrumenten worden de executieve functies van het kind in beeld gebracht. In de rapportage wordt een korte opzet van een plan van aanpak geschreven. Dit kan in een schoolgesprek aangescherpt worden. 

Consult

Het is mogelijk om thuis of op school een gesprek te hebben over de onderzoeksresultaten, adviezen of andere zaken die betrekking hebben op het onderzoek van het kind.

Lezing of ouderavond

Ik ben beschikbaar om een ouderavond of lezing te verzorgen over hoogbegaafdheid. In samenwerking met de opdrachtgever bepalen we wat de inhoud (ongeveer) moet zijn en wat de aard van de lezing is. Moet het meer een hoorcollege worden, of juist meer een workshop? Meer praktische tips en handvaten of juist een theoretische wetenschappelijke onderbouwing? Er is in overleg veel mogelijk.

Schoolobservatie

Bestaande uit twee uur observatie op school gedurende verschillende momenten van de schooldag (zoals tijdens een gestructureerde les, buiten spelen, zelfstandig werken) en een gesprek met ouders en leerkracht(en). Van het onderzoek wordt schriftelijk verslag gedaan.

Sociaal- en emotioneel onderzoek

Aan de hand van het intakeformulier en een eventueel telefonisch intakegesprek wordt vastgesteld welk type onderzoek het beste bij de hulpvraag past. Naast vragenlijsten behoren ook observaties thuis of op school tot de mogelijkheden. Bij een onderzoek naar de sociale en emotionele ontwikkeling wordt vaak gebruik gemaakt van informatie uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld ouders (thuissituatie), leerkracht (schoolsituatie) of sportclub. 

Trainingen

In samenwerking met Novilo  en VO op Niveau  verzorg ik twee dagdelen in hun verschillende opleidingen tot  'Talentbegeleider'. Ik spreek dan over de verschillende theoretische modellen rondom hoogbegaafdheid, de verschillende kenmerken van hoogbegaafde kinderen en de meest voorkomende misdiagnoses. Ik vertel ook iets over de verschillende IQ testen die veel gebruikt worden in Nederland. Verder stellen de cursisten vaak veel en goede vragen waar ik zo diep mogelijk op in probeer te gaan.

Inmiddels is er ook een verdiepingscursus van een hele dag gelanceerd over IQ testen, waarin ik veel dieper op alles rondom intelligentieonderzoek en de verschillende testen in kan gaan. Voor meer informatie verwijs ik naar de website van Novilo.

Intelligentieonderzoek

Met behulp van een intelligentietest wordt de intelligentie van een kind gemeten. Dit type onderzoek wordt gebruikt om de intellectuele capaciteiten van een kind te bepalen. Dit levert vaak nuttige informatie op die gebruikt kan worden om het kind beter te laten functioneren op school of kan helpen bij het vinden van een geschikt schooltype. Van het onderzoek wordt schriftelijk verslag gedaan, inclusief een advies over de manier waarop er thuis en/of op school met het kind omgegaan kan worden op basis van zijn of haar intelligentie.

Onderzoek visuele stress
Overige diensten

Als ik u met andere diensten die hier niet vermeld staan zou kunnen helpen, aarzel dan niet en vraag naar de mogelijkheden via info@orthopedagogiekvanwaarde.nl. Wilt u bijvoorbeeld een lezing op de ouderavond van uw school over (hoog)begaafdheid of een specifieker onderwerp (comorbiditeit, herkenning, IQ tests), of een studiemiddag voor uw docenten waarbij vooral op specifieke casussen ingegaan wordt? Met al deze zaken en meer kan ik u van dienst zijn.

Classificaties

Wanneer er een vraag speelt rondom een classificatie (bijvoorbeeld een vermoeden van adhd) worden verschillende instrumenten en methodieken gecombineerd om deze vraag te beantwoorden. Denk hierbij aan de combinatie tussen een intelligentieonderzoek, verschillende vragenlijsten, observaties en neuropsychologische taken. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op.